1. Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu şi niciun chin nu se va atinge de ele.

2. În ochii celor nepricepuţi, păreau că mor şi ieşirea lor era considerată o nenorocire,

3. plecarea de la noi, distrugere, dar ei sunt în pace.

4. Şi dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiţi, speranţa lor este plină de nemurire.

5. Fiind disciplinaţi cu puţine [suferinţe], li s-au făcut multe binefaceri; căci Dumnezeu i-a încercat şi i-a găsit vrednici de el.

6. Ca pe aur în foc i-a probat şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.

7. În timpul vizitării lor, vor străluci şi vor alerga ca scânteile printre paie.

8. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare şi Domnul lor va domni peste ei în veci.

9. Cei care s-au încrezut în el vor înţelege adevărul şi cei care cred în iubire vor rămâne cu el, căci harul şi îndurarea sunt pentru aleşii lui.

10. Cei nelegiuiţi, după cum au gândit, aşa vor avea pedeapsă, ei, care au neglijat dreptatea şi s-au îndepărtat de Domnul.

11. Speranţa celor care dispreţuiesc înţelepciunea şi disciplina este jalnică şi deşartă, truda lor este inutilă şi lucrările lor sunt fără folos.

12. Femeile lor sunt nepricepute, copiii lor sunt răi şi descendenţa lor este blestemată.

13. Fericită este cea sterilă neîntinată, care nu a cunoscut patul în păcat: ea va avea rod la vizitarea sufletelor.

14. [Fericit] este eunucul care nu a săvârșit nelegiuire cu mâna lui şi nu a gândit cele rele împotriva Domnului: i se va da un har ales al credinţei şi moştenire de mare cinste în templul Domnului.

15. Căci rodul trudelor bune este slăvit şi rădăcina inteligenţei este nepieritoare.

16. Copiii celor adulteri vor fi fără căpătâi şi sămânţa patului nelegiuit va fi distrusă.

17. Chiar dacă vor avea viaţă îndelungată, vor fi socotiţi de nimic şi bătrâneţea lor, la sfârşit, va fi necinstită.

18. Chiar dacă vor muri repede, nu vor avea speranţă şi nici mângâiere în ziua hotărârii.

19. Căci sfârşitul generaţiei nelegiuite va fi crunt.

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina