Fundar 20 Resultados para: vatre

 • Na subotnji dan ni vatre ne ložite po svojim stanovima." (Knjiga Izlaska 35, 3)

 • Onda neka sveæenik to sažeže na žrtveniku u kad - kao hranu vatre u èast Jahvi. (Levitski zakonik 3, 11)

 • A sinovi Aronovi Nadab i Abihu uzmu svaki svoj kadionik; stave u nj vatre i na nju metnu tamjana da prinesu pred Jahvom neposveæenu vatru, koju im on ne bijaše propisao. (Levitski zakonik 10, 1)

 • sutra stavite u njih vatre i metnite odozgo tamjana pred Jahvom. Koga Jahve odabere, taj neka bude posveæen. Vi prelazite mjeru, Levijevci!" (Knjiga Brojeva 16, 7)

 • Svaki uzme svoj kadionik, stavi u nj vatre, onda odozgo metne tamjana i stane s Mojsijem i Aronom kod ulaza u Šator sastanka. (Knjiga Brojeva 16, 18)

 • Zatim Mojsije reèe Aronu: "Uzmi kadionik, stavi u nj vatre sa žrtvenika, metni tamjana, a onda se žuri do zajednice da obaviš nad njom obred pomirenja. Gnjev je Jahvin veæ izbio i zlo je poèelo!" (Knjiga Brojeva 17, 11)

 • Potom neka sveæenik uzme cedrovine, izopa i crvenoga prediva pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje. (Knjiga Brojeva 19, 6)

 • Krilo zemlje iz kojeg kruh nam nièe kao od vatre sve je razrovano. (Knjiga o Jobu 28, 5)

 • Na vijest da su Jonatan i njegovi spremni na boj, neprijatelji su se uplašili i klonuli srcem te su u svom taboru zapalili vatre. (Prva knjiga o Makabejcima 12, 28)

 • Ali Jonatan i njegovi vojnici nisu do jutra znali za njihov odlazak, jer su vidjeli da gore vatre. (Prva knjiga o Makabejcima 12, 29)

 • Dvadeset i petog Kisleva svetkovat æemo oèišæenje Hrama, pa smo smatrali uputnim da vas o tom obavijestimo, kako biste i vi prikladno svetkovali Blagdan sjenica i vatre koja se pokazala kad je Nehemija, sagradivši Svetište i žrtvenik, prinio žrtve. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 18)

 • Poslije mnogo godina bi Božja volja da perzijski kralj pošalje Nehemiju: ovaj je dao da vatru potraže potomci onih sveæenika koji su je sakrili. Ti izvijestiše da nisu našli vatre nego nekakvu muljevitu vodu, a on im zapovjedi da je zahvate i donesu. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 20)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina