Fundar 16 Resultados para: uslišio

 • Molila sam za ovo dijete, i Jahve mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila. (Prva knjiga o Samuelu 1, 27)

 • Jahve mu reèe: "Uslišio sam molitvu i prošnju koju si mi uputio. Posvetio sam ovaj Dom, koji si sagradio da u njemu prebiva Ime moje dovijeka; moje æe oèi i srce biti ovdje svagda. (Prva knjiga o kraljevima 9, 3)

 • Jahve je uslišio molbu Ilijinu, u dijete se vratila duša i ono oživje. (Prva knjiga o kraljevima 17, 22)

 • Ali je Joahaz ublažio lice Jahvino i Jahve ga je uslišio, jer je vidio nevolju koju je aramejski kralj nanosio Izraelu. (Druga knjiga o kraljevima 13, 4)

 • Ali kako ti je omekšalo srce i jer si se ponizio pred Jahvom èuvši što sam objavio tome gradu i njegovim stanovnicima, koje æe pogoditi pustošenje i prokletstvo, i jer si razdro haljine svoje i plakao preda mnom, zato sam te uslišio' - rijeè je Jahvina. (Druga knjiga o kraljevima 22, 19)

 • U ono vrijeme, vidjevši da ga je Jahve uslišio na gumnu Jebusejca Ornana, David poèe prinositi žrtve ondje. (Prva knjiga Ljetopisa 21, 28)

 • Jahve je uslišio Ezekiju i oprostio narodu. (Druga knjiga Ljetopisa 30, 20)

 • Ali kako ti je omekšalo srce i jer si se ponizio pred Bogom èuvši što sam objavio tome gradu i njegovim stanovnicima, i ponizivši se preda mnom, razdro si haljine i plakao, zato sam te uslišio - rijeè je Jahvina! (Druga knjiga Ljetopisa 34, 27)

 • U ruke si ih tada predao osvajaèima, koji su ih tlaèili. A u vrijeme muke svoje tebi su vapili i ti si ih s neba uslišio i u velikoj dobroti svojoj slao si im izbavitelje, koji su ih iz ruku tlaèitelja njihovih izbavljali. (Knjiga Nehemijina 9, 27)

 • Ali èim bi se smirili, opet su pred tobom zlo èinili, a ti si ih puštao u ruke neprijatelja njihovih, koji su ih muèili. I opet su k tebi vapili i ti si ih s neba uslišio: u milosrðu svojem mnogo si ih puta izbavio. (Knjiga Nehemijina 9, 28)

 • Uslišio te Jahve u dan nevolje, štitilo te ime Boga Jakovljeva! (Psalmi 20, 2)

 • Da sam u srcu na zlo mislio, ne bi uslišio Gospod. (Psalmi 66, 18)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina