Fundar 4 Resultados para: uboge

  • goneæ uboge da vape do njega i potlaèene da k njemu leleèu. (Knjiga o Jobu 34, 28)

  • kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji. (Psalmi 76, 10)

  • U varalice pakosno je oružje; on spletke samo kuje, da lažima upropasti uboge, pa i kad nevoljnik pravo dokazuje. (Izaija 32, 7)

  • Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! (Amos 8, 4)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina