Fundar 966 Resultados para: svojim

 • Ništa ukvasano ne smijete jesti: u svim svojim prebivalištima jedite nekvasan kruh." (Knjiga Izlaska 12, 20)

 • Velièanstvom svojim obaraš ti protivnike; puštaš svoj gnjev i on ih k'o slamu proždire. (Knjiga Izlaska 15, 7)

 • A ti dahom svojim dahnu, more se nad njima sklopi; k'o olovo potonuše silnoj vodi u bezdane. (Knjiga Izlaska 15, 10)

 • Dovest æeš ih i posaditi na gori svoje baštine, na mjestu koje ti, Jahve, svojim uèini Boravištem, Svetištem, o Jahve, tvojom rukom sazidanim. (Knjiga Izlaska 15, 17)

 • a ujutro æete vidjeti svojim oèima Jahvinu slavu, jer vas je èuo Jahve kako ste protiv njega mrmljali. Što smo mi da protiv nas mrmljate? (Knjiga Izlaska 16, 7)

 • Isto uèini sa svojim govedima i sitnom stokom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom, a osmoga dana da si ga meni dao! (Knjiga Izlaska 22, 29)

 • Ako opaziš magarca onoga koji te mrzi kako je pao pod svojim tovarom, nemoj ga ostaviti: zajedno s njegovim gospodarom moraš mu pomoæi da se digne. (Knjiga Izlaska 23, 5)

 • a sedme je godine pusti da poèiva neobraðena. Neka se s nje hrani sirotinja tvoga naroda, a što njoj ostane, neka pojede poljska živina. Radi tako i sa svojim vinogradom i svojim maslinikom. (Knjiga Izlaska 23, 11)

 • Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište. (Knjiga Izlaska 25, 20)

 • Uzmi junèeve krvi i svojim je prstom stavi na rogove žrtvenika. Ostatak krvi izlij podno žrtvenika. (Knjiga Izlaska 29, 12)

 • Mojsije pak zapomagao pred Jahvom, Bogom svojim, i govorio: "O Jahve! Èemu da gnjevom plamtiš na svoj narod koji si izbavio iz zemlje egipatske silom velikom i rukom jakom! (Knjiga Izlaska 32, 11)

 • Kad je Mojsije vidio kako je narod postao razuzdan - tÓa Aron ih je pustio da padnu u idolopoklonstvo meðu svojim neprijateljima - (Knjiga Izlaska 32, 25)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina