Fundar 13 Resultados para: roðeni

 • Uzme zatim Abraham svoga sina Jišmaela i sve robove koji su bili roðeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muške ukuæane - pa ih toga istog dana obreže, kako mu je Bog rekao. (Knjiga Postanka 17, 23)

 • i svi muškarci njegova doma, roðeni u njegovoj kuæi ili za novac kupljeni od stranca - svi s njim bijahu obrezani. (Knjiga Postanka 17, 27)

 • Potom se pojavi njegov brat. Rukom se držao Ezavu za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Izaku je bilo šezdeset godina kad su oni roðeni. (Knjiga Postanka 25, 26)

 • Možete ih kupovati i od pridošlica koji s vama borave; od njihovih obitelji što žive s vama i roðeni su u vašoj zemlji. Takvi mogu postati vašim vlasništvom. (Levitski zakonik 25, 45)

 • njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski graðani, roðeni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku. (Prva knjiga Ljetopisa 7, 21)

 • Dovikujem grobu: 'Oèe moj roðeni!' a crve pozdravljam: 'Mati moja, sestro!' (Knjiga o Jobu 17, 14)

 • "Rahab i Babilon brojit æu k onima što me štuju; Filisteja i Tir i narod etiopski - i oni su roðeni ondje." (Psalmi 87, 4)

 • Gospodin æe zapisati u knjigu naroda: "Ovi su roðeni ondje." (Psalmi 87, 6)

 • koji su roðeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. (Evanðelje po Ivanu 1, 13)

 • Pa kad još blizanci ne bijahu roðeni niti uèiniše što dobro ili zlo - da bi trajnom ostala odluka Božja o izabranju: (Poslanica Rimljanima 9, 11)

 • I kao što je onda onaj po tijelu roðeni progonio onoga po duhu roðenoga, tako je i sada. (Poslanica Galaæanima 4, 29)

 • Ta nanovo ste roðeni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: rijeèju Boga koji živi i ostaje. (Prva Petrova poslanica 1, 23)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina