Fundar 16 Resultados para: roðen

 • Svako muško meðu vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, roðen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi. (Knjiga Postanka 17, 12)

 • Da, i rob roðen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako æe moj Savez na vašem tijelu ostati vjeènim Savezom. (Knjiga Postanka 17, 13)

 • Što je èovjek da bi èist mogao biti? Zar je itko roðen od žene pravedan? (Knjiga o Jobu 15, 14)

 • Pa kako da èovjek prav bude pred Bogom i od žene roðen kako da èist bude? (Knjiga o Jobu 25, 4)

 • Evo, grešan sam veæ roðen, u grijehu me zaèe majka moja. (Psalmi 51, 7)

 • O Sionu se govori: "Ovaj i onaj u njemu je roðen! Svevišnji ga utemelji!" (Psalmi 87, 5)

 • Je li Izrael rob il' sluga u kuæi roðen? Zašto plijenom posta? (Jeremija 2, 14)

 • Vjetar puše gdje hoæe; èuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je roðen od Duha." (Evanðelje po Ivanu 3, 8)

 • "Ja sam Židov, roðen u Tarzu cilicijskom, ali odrastao u ovom gradu, do nogu Gamalielovih odgojen toèno po otaèkom Zakonu; bijah revnitelj Božji kao što ste svi vi još danas. (Djela apostolska 22, 3)

 • A kada doðe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi roðen, Zakonu podložan (Poslanica Galaæanima 4, 4)

 • Ali onaj od ropkinje roðen je po tijelu, a onaj od slobodne snagom obeæanja. (Poslanica Galaæanima 4, 23)

 • Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji èini pravdu od njega roðen. (Prva Ivanova poslanica 2, 29)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina