Fundar 6 Resultados para: pohitaj

  • Bilo ti milo, o Jahve, da me izbaviš; Gospodine, u pomoæ mi pohitaj! (Psalmi 40, 14)
  • O Bože, spasi me, Jahve, u pomoæ mi pohitaj! (Psalmi 70, 2)

  • A bijedan sam ja i nevoljan, o Bože, u pomoæ mi pohitaj! Ti si pomoæ moja i spasitelj; Jahve, ne kasni! (Psalmi 70, 6)

  • O Bože, ne stoj daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoæ! (Psalmi 71, 12)

  • Psalam. Davidov. Prizivljem te, Jahve, k meni pohitaj! Slušaj glas moj kojim tebi vapijem! (Psalmi 141, 1)

  • Pohitaj, mili moj, budi kao srna i kao jelenèe na gorama mirisnim! (Pjesma nad pjesmama 8, 14)

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina