Fundar 812 Resultados para: njega

 • Njega je napunio duhom Božjim, dao mu umješnost, sposobnost i razumijevanje u svim poslovima: (Knjiga Izlaska 35, 31)

 • Zatim naprave pokrov za Šator od uèinjenih ovnujskih koža, a povrh njega drugi, od finih koža. (Knjiga Izlaska 36, 19)

 • èaška, u jednom komadu s njim, pod prva dva kraka; pa konaèno èaška, u jednom komadu s njim, pod zadnja dva kraka. Tako na svih šest krakova što su iz njega izbijali. (Knjiga Izlaska 37, 21)

 • Od njega je naèinio: podnožja za ulaz u Šator sastanka, žrtvenik od tuèa s njegovom tuèanom rešetkom i sav pribor za žrtvenik; (Knjiga Izlaska 38, 30)

 • Zatim raspne Šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Jahve Mojsiju naredio. (Knjiga Izlaska 40, 19)

 • Iz njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge. (Knjiga Izlaska 40, 31)

 • oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega s bubrezima izvadi. (Levitski zakonik 3, 4)

 • oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega s bubrezima izvadi. (Levitski zakonik 3, 10)

 • oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre; neka i njega s bubrezima izvadi. (Levitski zakonik 3, 15)

 • oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama, privjesak s jetre; neka i njega izvadi s bubrezima; (Levitski zakonik 4, 9)

 • Kožu od junca, sve meso od njega, njegovu glavu, njegove noge, drobinu i njegovu neèist (Levitski zakonik 4, 11)

 • oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega izvadi s bubrezima! (Levitski zakonik 7, 4)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina