Fundar 4 Resultados para: neokaljan

  • neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni, (Psalmi 19, 10)
  • Od oholosti èuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad æu biti neokaljan, èist od grijeha velikoga. (Psalmi 19, 14)

  • $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu! (Psalmi 119, 1)

  • Takav nam Veliki sveæenik i bijaše potreban - svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa - (Poslanica Hebrejima 7, 26)

“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina