Fundar 13 Resultados para: navješæuje

 • Tako je, evo, Jahve stavio lažljiva duha u usta svih ovih tvojih proroka, ali ti Jahve navješæuje zlo." (Prva knjiga o kraljevima 22, 23)

 • Tako je, evo, Jahve stavio lažljiva duha u usta tvojim prorocima; ali ti Jahve navješæuje zlo." (Druga knjiga Ljetopisa 18, 22)

 • Glasom gromovnim sebe navješæuje, stiže s gnjevom da zgromi opaèinu. (Knjiga o Jobu 36, 33)

 • Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se èiste, gluhi èuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješæuje Evanðelje. (Evanðelje po Mateju 11, 5)

 • Tada im odgovori: "Poðite i javite Ivanu što ste vidjeli i èuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se èiste, gluhi èuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješæuje evanðelje. (Evanðelje po Luki 7, 22)

 • "Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješæuje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija. (Evanðelje po Luki 16, 16)

 • Neka vam dakle braæo, znano bude: po Ovome vam se navješæuje oproštenje grijeha! Po Ovome se tko god vjeruje, opravdava od svega od èega se po Mojsijevu zakonu niste mogli opravdati! (Djela apostolska 13, 39)

 • Ali kad su solunski Židovi doznali da Pavao i u Bereji navješæuje rijeè Božju, odoše te i ondje podjariše i uzbuniše svjetinu. (Djela apostolska 17, 13)

 • Dobacivahu mu i neki od epikurejskih i stoièkih filozofa. Jedni su govorili: "Što bi htjela reæi ta èavka?" Drugi pak: "Navješæuje, èini se, neke tuðe bogove." Jer navješæivaše Isusa i uskrsnuæe. (Djela apostolska 17, 18)

 • Ponajprije zahvaljujem Bogu mojemu po Isusu Kristu za sve vas: što se vaša vjera navješæuje po svem svijetu. (Poslanica Rimljanima 1, 8)

 • Što smo veæ rekli, to sad i ponavljam: navješæuje li vam tko neko evanðelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. (Poslanica Galaæanima 1, 9)

 • One su samo èule: "Negdašnji naš progonitelj sada navješæuje vjeru koju je nekoæ pustošio" (Poslanica Galaæanima 1, 23)


“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina