Fundar 262 Resultados para: k'o

 • Velièanstvom svojim obaraš ti protivnike; puštaš svoj gnjev i on ih k'o slamu proždire. (Knjiga Izlaska 15, 7)
 • A ti dahom svojim dahnu, more se nad njima sklopi; k'o olovo potonuše silnoj vodi u bezdane. (Knjiga Izlaska 15, 10)

 • Iz Egipta Bog ga je izveo, on je njemu k'o rozi bivola. (Knjiga Brojeva 23, 22)

 • gle, ustat æe narod k'o lavica, diæi æe se poput lava: leæi neæe dok plijen ne proguta, dok ne popije krv pobijenih." (Knjiga Brojeva 23, 24)

 • Iz Egipta Bog ga izveo, on je njemu k'o rozi bivola. On proždire narode dušmanske, on njihove kosti drobi. (Knjiga Brojeva 24, 8)

 • U zemlji stepskoj on ga je našao, u pustinjskoj jezivoj pustoši. Obujmio ga, gajio ga i èuvao k'o zjenu oka svoga. (Ponovljeni zakon 32, 10)

 • K'o prvenac bika on je velièanstven, rozi su mu rogovi bivolji, njima on nabada narode sve do krajeva zemaljskih. Takva su mnoštva Efrajimova, takve su tisuæe Manašeove. (Ponovljeni zakon 33, 17)
 • Blago tebi, Izraele! Koji narod k'o tebe Jahve spasava? On štit je tvoj što te brani i maè tvoj slavodobitni, dušmani ti se ulaguju, al' ti æeš im gazit' po leðima." (Ponovljeni zakon 33, 29)

 • Ne bih bio - k'o nedonošèe zakopano, k'o novoroðenèe što svjetla ne vidje. (Knjiga o Jobu 3, 16)

 • Zato videæ' hranu, uzdahnuti moram, k'o voda se moji razlijevaju krici. (Knjiga o Jobu 3, 24)

 • Rika lavlja, urlik leopardov krše se k'o zubi u laviæa. (Knjiga o Jobu 4, 10)

 • Zar je snaga moja k'o snaga kamena, zar je tijelo moje od mjedi liveno? (Knjiga o Jobu 6, 12)
“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina