Fundar 39 Resultados para: jutro

 • Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noæ. Tako bude veèer, pa jutro - dan prvi. (Knjiga Postanka 1, 5)

 • A svod prozva Bog nebo. Tako bude veèer, pa jutro - dan drugi. (Knjiga Postanka 1, 8)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan treæi. (Knjiga Postanka 1, 13)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan èetvrti. (Knjiga Postanka 1, 19)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan peti. (Knjiga Postanka 1, 23)

 • I vidje Bog sve što je uèinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude veèer, pa jutro - dan šesti. (Knjiga Postanka 1, 31)

 • Sutradan u rano jutro Abraham se požuri na mjesto gdje je stajao pred Jahvom, (Knjiga Postanka 19, 27)

 • Tako Mojsije podigne svoj štap povrh egipatske zemlje, a Jahve navrati istoèni vjetar po zemlji; puhao je toga cijelog dana i cijele noæi. A kad je jutro svanulo, vjetar nanio skakavce. (Knjiga Izlaska 10, 13)

 • Tako su skupljali svako jutro koliko je kome trebalo za jelo. I kad bi sunce ogrijalo, mÓana bi se rastopila. (Knjiga Izlaska 16, 21)

 • Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla; (Knjiga Izlaska 30, 7)

 • Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom, (Knjiga Izlaska 36, 3)

 • Vatra na žrtveniku mora uvijek gorjeti; ne smije se gasiti. Neka svako jutro sveæenik na nju naloži drva i onda na nju naslaže žrtvu paljenicu. Tu neka u kad sažiže loj sa žrtava prièesnica. (Levitski zakonik 6, 5)


“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina