Fundar 183 Resultados para: grijeh

 • Ni slugama svojim više ne vjeruje, i anðele svoje za grijeh okrivljuje - (Knjiga o Jobu 4, 18)

 • da paziš budno hoæu li zgriješiti i da mi grijeh ne proðe nekažnjeno. (Knjiga o Jobu 10, 14)

 • Grijeh bi to bio što za sudom vapije, jer Boga višnjega bih se odrekao. (Knjiga o Jobu 31, 28)

 • djela njihova on im napominje, kazuje im grijeh njine oholosti. (Knjiga o Jobu 36, 9)

 • Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM (Psalmi 25, 11)

 • Davidov. Pouèna pjesma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zloèin pokriven! (Psalmi 32, 1)

 • Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: "Priznat æu Jahvi prijestup svoj", i ti si mi krivnju grijeha oprostio. (Psalmi 32, 5)

 • Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. (Psalmi 51, 5)

 • Grijeh je svaka rijeè usta njihovih: nek se uhvate u svoju oholost, u kletve i laži što ih govore! (Psalmi 59, 13)

 • A on im milosrdno grijeh praštao i nije ih posmicao; èesto je gnjev svoj susprezao da ne plane svom jarošæu. (Psalmi 78, 38)

 • Kad mu se bude sudilo, nek' bude osuðen, i molitva mu se za grijeh uzela! (Psalmi 109, 7)

 • Spominjao se Jahve grijeha njegovih, i grijeh njegove majke nek' se ne izbriše: (Psalmi 109, 14)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina