Fundar 48 Resultados para: Sion

 • Hafarajim, Šion, Anaharat; (Jošua 19, 19)

 • Sveto brdo njegovo, brijeg velièanstven, radost je zemlji svoj. Gora Sion, na krajnjem sjeveru, grad je Kralja velikog. (Psalmi 48, 3)

 • Obiðite Sion i proðite njime, prebrojite kule njegove! (Psalmi 48, 13)

 • Jer Bog æe spasiti Sion - on æe sagradit' gradove Judine - tu æe oni stanovat', imati baštinu. (Psalmi 69, 36)

 • veæ odabra pleme Judino i goru Sion koja mu omilje. (Psalmi 78, 68)

 • Sion radostan sluša, gradovi Judini klièu zbog tvojih sudova, o Jahve! (Psalmi 97, 8)

 • kad Jahve opet sazda Sion, kad se pokaže u slavi svojoj, (Psalmi 102, 17)

 • Hodoèasnièka pjesma. Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion: ne pomièe se, ostaje dovijeka. (Psalmi 125, 1)

 • Nek' se postide i uzmaknu svi koji mrze Sion! (Psalmi 129, 5)

 • Jer Jahve odabra Sion, njega zaželje sebi za sjedište. (Psalmi 132, 13)

 • kao rosa s Hermona što slazi na brdo Sion. Ondje Jahve daje svoj blagoslov i život dovijeka. (Psalmi 133, 3)

 • Sabra se sva vojska i pope se na goru Sion. (Prva knjiga o Makabejcima 4, 37)


“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina