Fundar 60 Resultados para: Psalam

 • Zato te slavim, Jahve, meðu pucima i psalam pjevam tvome Imenu: (Druga knjiga o Samuelu 22, 50)

 • Judita zapjeva: "Slavite Boga moga s bubnjevima, Gospodinu pjevajte s cimbalima, psalam i pohvalu izvijajte mu u èast, velièajte i zazivajte Ime njegovo! (Judita 16, 1)

 • Psalam. Davidov. Kad je David bježao pred sinom Abšalomom. (Psalmi 3, 1)

 • Zborovoði. Uz žièana glazbala. Psalam. Davidov. (Psalmi 4, 1)

 • Zborovoði. Uz frule. Psalam. Davidov. (Psalmi 5, 1)

 • Zborovoði. Uz žièano glazbalo. U oktavi. Psalam. Davidov. (Psalmi 6, 1)

 • Zborovoði. Po napjevu "Tijesci". Psalam. Davidov. (Psalmi 8, 1)

 • Zborovoði. Po napjevu "Umri za sina". Psalam. Davidov. $ALEF (Psalmi 9, 1)

 • Zborovoði. Psalam. Davidov. Jahvi se utjeèem! Zašto dakle govorite duši mojoj: "Odleti u goru kao ptica! (Psalmi 11, 1)

 • Zborovoði. U oktavi. Psalam. Davidov. (Psalmi 12, 1)

 • Zborovoði. Psalam. Davidov. (Psalmi 13, 1)

 • Psalam. Davidov. Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome, tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? (Psalmi 15, 1)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina