Fundar 12 Resultados para: Protivnici

 • Ali se bojah ruga dušmanskoga: mogli bi im prevarit' se protivnici, pa da kažu: 'Pobjeda je naša, nije to Jahvina izvela ruka.' (Ponovljeni zakon 32, 27)

 • Jarošæu me svojom razdire i goni, škrguæuæ' zubima obara se na me. Moji protivnici sijeku me oèima, (Knjiga o Jobu 16, 9)

 • 'Gle, propadoše protivnici naši, što od njih osta, vatra im proždrije!" (Knjiga o Jobu 22, 20)

 • nek' ne kaže dušmanin: "Nadjaèah njega!" Nek' ne klièu protivnici ako posrnem! (Psalmi 13, 5)

 • Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posræu i padaju. (Psalmi 27, 2)

 • Dušmani æe njegovi preda nj kleknuti i protivnici lizati prašinu. (Psalmi 72, 9)

 • Protivnici tvoji vikahu posred skupštine tvoje, znakove svoje postaviše k'o pobjedne znakove. (Psalmi 74, 4)

 • Jahve, zar da ne mrzim tvoje mrzitelje? Zar da mi se ne gade protivnici tvoji? (Psalmi 139, 21)

 • Onda se Jonatan sa svojim ljudima baci u Jordan i prepliva na drugu stranu, ali protivnici nisu za njima prelazili preko Jordana. (Prva knjiga o Makabejcima 9, 48)

 • Poslušaj me, o Jahve, i èuj što govore moji protivnici. (Jeremija 18, 19)

 • Na te njegove rijeèi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega èime se on proslavio. (Evanðelje po Luki 13, 17)

 • U pogledu evanðelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca. (Poslanica Rimljanima 11, 28)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina