Fundar 25 Resultados para: Pjevajte

 • Vi koji na bijelim jašete magaricama, na sagovima sjedeæi, i vi koji hodite putovima, pjevajte, (Knjiga o sucima 5, 10)
 • Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova èudesa! (Prva knjiga Ljetopisa 16, 9)

 • Judita zapjeva: "Slavite Boga moga s bubnjevima, Gospodinu pjevajte s cimbalima, psalam i pohvalu izvijajte mu u èast, velièajte i zazivajte Ime njegovo! (Judita 16, 1)

 • Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu, razglašujte meðu pucima djela njegova, (Psalmi 9, 12)

 • Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu! (Psalmi 30, 5)

 • Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte! (Psalmi 47, 7)

 • Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevaèi vrsni! (Psalmi 47, 8)
 • Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i klièite pred njim! (Psalmi 68, 5)

 • Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu, (Psalmi 68, 33)

 • Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj Jahvi, sva zemljo! (Psalmi 96, 1)

 • Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo! Navješæujte iz dana u dan spasenje njegovo, (Psalmi 96, 2)

 • Psalam. Pjevajte Jahvi pjesmu novu, jer uèini djela èudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova. (Psalmi 98, 1)
“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina