Fundar 133 Resultados para: Gospodine

 • Abram odgovori: "Gospodine moj, Jahve, èemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kuæi nasljednik Eliezer Damašèanin? (Knjiga Postanka 15, 2)

 • A on odvrati: "Gospodine moj, Jahve, kako æu ja doznati da æu je zaposjesti?" (Knjiga Postanka 15, 8)

 • pa reèe: "Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim oèima, nemoj mimoiæi svoga sluge! (Knjiga Postanka 18, 3)

 • Ali Lot odvrati: "Nemoj, gospodine! (Knjiga Postanka 19, 18)

 • A nije se Abimelek k njoj približavao. Zato reèe: "Gospodine, zar æeš pravednika pogubiti? (Knjiga Postanka 20, 4)

 • "Gospodine, saslušaj nas! Ti si izabranik Božji u našoj sredini. Pokopaj svoju pokojnicu u našem najbiranijem grobu. Nitko ti od nas neæe odbiti svoga groba da mogneš sahraniti svoju pokojnicu." (Knjiga Postanka 23, 6)

 • "Ne, moj gospodine! Saslušaj mene! Ja tebi dajem poljanu i spilju što je na njoj; darujem ti to pred sinovima svoga naroda. Sahrani svoju pokojnicu." (Knjiga Postanka 23, 11)

 • "Èuj me, moj gospodine: zemljište u vrijednosti od èetiri stotine srebrnika, što je to tebi i meni! Sahrani, dakle, svoju pokojnicu!" (Knjiga Postanka 23, 15)

 • "Pij, gospodine!" - odgovori ona. Brzo spusti krèag na ruku i dade mu piti. (Knjiga Postanka 24, 18)

 • "Oprosti, Gospodine!" - nastavi Mojsije Jahvi. "Ja nikad nisam bio èovjek rjeèit; ni prije ni sada kad govoriš svome sluzi. Ja sam u govoru spor, a na jeziku težak." (Knjiga Izlaska 4, 10)

 • "Oprosti, Gospodine", opet æe Mojsije, "ne bi li poslao koga drugoga!" (Knjiga Izlaska 4, 13)

 • Mojsije se vrati Jahvi i reèe: "Zašto, Gospodine, nanosiš štetu svome puku? Zašto si me poslao? (Knjiga Izlaska 5, 22)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina