Fundar 152 Resultados para: Davida

 • Obed Jišaja, a Jišaj Davida. (Knjiga o Ruti 4, 21)

 • Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braæe. Duh Jahvin obuze Davida od onoga dana. A Samuel krenu na put i ode u Ramu. (Prva knjiga o Samuelu 16, 13)

 • Tada Šaul posla glasnike k Jišaju i poruèi mu: "Pošalji mi svoga sina Davida (koji je kod stada)!" (Prva knjiga o Samuelu 16, 19)

 • A kad je Eliab, njegov najstariji brat, èuo kako se razgovara s ljudima, usplamtje gnjevom na Davida pa mu reèe: "A što si ti došao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju drskost i zlobu tvoga srca: došao si da vidiš bitku!" (Prva knjiga o Samuelu 17, 28)

 • Šaul obuèe Davida u svoju ratnu odoru, na glavu mu ustaèe mjedenu kacigu i stavi mu oklop. (Prva knjiga o Samuelu 17, 38)

 • A kad Filistejac pogleda i vidje Davida, prezre ga s njegove mladosti - bijaše David mladiæ, rumen, lijepa lica. (Prva knjiga o Samuelu 17, 42)

 • Zato Filistejac reèe Davidu: "Zar sam ja pseto te ideš na me sa štapovima?" I uze proklinjati Davida svojim bogovima. (Prva knjiga o Samuelu 17, 43)

 • Kad je Šaul vidio Davida gdje izlazi pred Filistejca, upitao je svoga vojvodu Abnera: "Èiji je sin taj mladiæ, Abnere?" A Abner je odgovorio: "Tako mi tvoga života, kralju, ne znam!" (Prva knjiga o Samuelu 17, 55)

 • Šaul zadrža Davida onoga istog dana kod sebe i nije mu dao da se vrati kuæi svoga oca. (Prva knjiga o Samuelu 18, 2)

 • I od toga dana Šaul poprijeko gledaše Davida. (Prva knjiga o Samuelu 18, 9)

 • I Šaul baci koplje govoreæi u sebi: "Sad æu pribiti Davida uza zid!" Ali mu se David izmaèe dva puta. (Prva knjiga o Samuelu 18, 11)

 • Šaul se poèe bojati Davida, jer je Jahve bio s njim a od Šaula je odstupio. (Prva knjiga o Samuelu 18, 12)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina