Fundar 3322 Resultados para: Æu

 • I naèini Bog dva velika svjetlila - veæe da vlada danom, manje da vlada noæu - i zvijezde. (Knjiga Postanka 1, 16)

 • da vladaju danom i noæu i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 18)

 • I reèe Jahve, Bog: "Nije dobro da èovjek bude sam: naèinit æu mu pomoæ kao što je on." (Knjiga Postanka 2, 18)

 • A ženi reèe: "Trudnoæi tvojoj muke æu umnožit, u mukama djecu æeš raðati. Žudnja æe te mužu tjerati, a on æe gospodariti nad tobom." (Knjiga Postanka 3, 16)

 • I naèini Jahve, Bog, èovjeku i njegovoj ženi odjeæu od krzna pa ih odjenu. (Knjiga Postanka 3, 21)

 • Èovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zaèe i rodi Kajina, pa reèe: "Muško sam èedo stekla pomoæu Jahve!" (Knjiga Postanka 4, 1)

 • Reèe Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat æu s lica zemlje - od èovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio." (Knjiga Postanka 6, 7)

 • reèe Bog Noi: "Odluèio sam da bude kraj svim biæima jer se zemlja napunila opaèinom; i, evo, uništit æu ih zajedno sa zemljom. (Knjiga Postanka 6, 13)

 • Ja æu, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biæe pod nebom, sve u èemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. (Knjiga Postanka 6, 17)

 • A s tobom æu uèiniti Savez; ti æeš uæi u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. (Knjiga Postanka 6, 18)

 • Jer æu do sedam dana pustiti dažd po zemlji èetrdeset dana i èetrdeset noæi te æu istrijebiti s lica zemlje svako živo biæe što sam ga naèinio." (Knjiga Postanka 7, 4)

 • Izgiboše sva biæa što se po zemlji kreæu: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi. (Knjiga Postanka 7, 21)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina