1. Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tõlünk, hogyan kell Istennek tetszõ életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre elõbbre.

2. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.

3. Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot.

4. Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével,

5. és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.

6. Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét, mert az Úr megtorol minden ilyesmit, ahogy elõbb már megmondtuk és kifejtettük.

7. Hiszen az Úr nem bûnös életre hívott bennünket, hanem szentségre.

8. Aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem az embert veti meg, hanem az Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket.

9. A testvéri szeretetrõl nem szükséges írnom, hiszen Istentõl tanultátok, hogy egymást szeressétek,

10. s szeretettel is vagytok egész Macedóniában minden testvér iránt. Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy gyarapodjatok is benne.

11. Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éltek, a magatok dolgával törõdtök, s a két kezetekkel dolgoztok, ahogy a lelketekre kötöttük.

12. Akkor a kívülállókból tiszteletet vált ki életetek, és nem szorultok rá senkire.

13. Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük.

14. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.

15. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élõk, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem elõzzük meg az elhunytakat.

16. A parancsszóra, a fõangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennybõl. Elõször a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk.

17. A felhõkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk.

18. Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással!

“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina