3. Na trgu koji je pred Vodenim vratima poèeo je èitati knjigu, od ranoga jutra do podneva, pred ljudima, ženama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.
A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina