1. De sada, bogataši, proplaèite i zakukajte zbog nevolja koje æe vas zadesiti!

2. Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima,

3. zlato vam i srebro zarða i rða æe njihova biti svjedoèanstvo protiv vas te æe kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane!

4. Evo: plaæa kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - vièe i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama.

5. Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja!

6. Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!

7. Strpite se dakle, braæo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar išèekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu.

8. Strpite se i vi, oèvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio!

9. Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuðeni! Evo: sudac stoji pred vratima!

10. Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braæo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.

11. Eto: blaženima nazivamo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu èuste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Gospodin i milosrdan!

12. Prije svega, braæo moja, ne zaklinjite se ni nebom ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše "da" neka bude "da", i "ne" - "ne", da ne padnete pod sud.

13. Pati li tko meðu vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve!

14. Boluje li tko meðu vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažuæi ga uljem u ime Gospodnje

15. pa æe molitva vjere spasiti nemoænika; Gospodin æe ga podiæi, i ako je sagriješio, oprostit æe mu se.

16. Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova.

17. Ilija bijaše èovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci.

18. Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj.

19. Braæo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati,

20. znajte: tko vrati grešnika s lutalaèkog puta njegova, spasit æe dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina