1. Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törõ nyomorúság miatt!

2. Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly.

3. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tûz. Vagyonotokat gyarapítottátok még az utolsó napokban is.

4. Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól levontatok, felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe.

5. Bõségben éltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok szíveteket a leölés napjára.

6. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s õ nem tanúsított ellenállást.

7. Legyetek hát türelemmel, testvérek, az Úr eljöveteléig! Lám, a földmûves türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késõi esõ meg nem érkezik.

8. Legyetek türelemmel ti is, erõsítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetelének ideje közel van!

9. Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Nézzétek, a bíró már az ajtóban van.

10. Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.

11. Boldognak mondjuk azokat, akik hûségesen kitartanak. Hallottatok Jób türelmérõl, és tudjátok az Úr célját is, hiszen az Úr igen irgalmas és könyörületes.

12. Testvéreim, elõször is ne esküdjetek se az égre, se a földre, se egyébre ne tegyetek esküt. Legyen körötökben az igen: igen, a nem: nem, nehogy ítélet alá essetek.

13. Szenved valaki közületek? Imádkozzék! Jókedve van? Énekeljen zsoltárt!

14. Beteg valamelyitek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében.

15. A hitbõl fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bûnöket követett el, bocsánatot nyer.

16. Valljátok meg tehát egymásnak bûneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.

17. Illés hozzánk hasonlóan esendõ ember volt, de esedezve imádkozott, hogy ne essék az esõ, s nem is esett a földön három évig és hat hónapig.

18. Majd ismét imádkozott, és esõt adott az ég, mire a föld termést hozott.

19. Testvéreim, ha valaki közületek letér az igazság útjáról, és akad, aki visszatéríti, az tudja meg,

20. hogy aki a bûnöst letéríti a tévelygés útjáról, megmenti a lelkét a haláltól és a bûnök sokaságára fátyolt borít.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina