38. "Halálosan szomorú a lelkem - mondta nekik. - Maradjatok itt és virrasszatok velem!"
“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina