1. Az Úr szózata, amelyet Szofoniáshoz, Kusi fiához intézett, Júda királyának, Jozijának, Ámon fiának idejében. Kusi Gedaljának, az meg Amarjának, az meg Hiszkijának volt a fia.

2. Bizony, elpusztítok mindent a föld színérõl - mondja az Úr.

3. Elpusztítok embert, állatot, elpusztítom az ég madarait, a tenger halait; elbuktatom a gonoszt, eltörlöm az embert a föld színérõl - mondja az Úr.

4. Kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen. Eltörlöm errõl a helyrõl Baalt maradéktalanul, szolgáinak nevével és papjaival együtt.

5. Azokat, akik a tetõkön leborulnak az ég serege elõtt; azokat, akik bár az Úr elõtt borulnak le, mégis Milkom nevére esküsznek;

6. azokat, akik elfordulnak az Úrtól, akik nem keresik az Urat, és nem törõdnek vele.

7. Hallgassatok el az Úr, az Isten elõtt, mert közel van az Úr napja. Igen, az Úr készített áldozatot, õ szentelte meg a meghívottakat.

8. Az Úr áldozatának napján meglátogatom a vezetõket, a király háza népét, azokat, akik idegen ruhába öltöznek.

9. Meglátogatom azon a napon mind, akik átlépik a küszöböt, akik uruk házát erõszakkal és csalással töltik tele.

10. Azon a napon - mondja az Úr - harsány kiáltás hallatszik majd a Hal-kapu felõl, jajveszékelés az Újváros felõl, félelmetes zaj a magaslatokról.

11. Jajgassatok, akik a völgyben laktok, mert elpusztult minden kereskedõ nép, eltûnt mind, aki az ezüstöt mérte.

12. Abban az idõben lámpással átkutatom majd Jeruzsálemet, és megbüntetem az embereket, akik poshadnak, mint a bor sepreje. Akik azt mondják szívükben: "Az Úr nem tehet sem jót, sem rosszat."

13. Akkor majd prédává lesz kincsük, házuk meg pusztasággá. Házat építettek? Nem fogják lakni! Szõlõt ültettek? Nem fogják inni a borát!

14. Közel van már az Úr napja, közel bizony, hamarosan elérkezik. Mily szörnyû kiáltozás az Úr napján! Mintha harcos hallatna csatakiáltást.

15. Az a nap a haragnak a napja, a szorongatásnak és a gyötrelemnek a napja, a pusztításnak és a fosztogatásnak a napja, a sötétségnek és a homálynak a napja, a felhõknek és a komor fellegeknek a napja.

16. Olyan nap, amelyen harsog a kürt és felhangzik a csatakiáltás a megerõsített városok és a magas bástyák ellen.

17. Veszedelmet hozok az emberekre, botorkálnak majd, mint a vakok, [mert vétkeztek az Úr ellen]. Vérük kiloccsan, mintha por volna, holttestük, mintha szemét.

18. Ezüstjük, aranyuk nem mentheti meg õket. Az Úr haragjának napján, féltékenysége tüzében elpusztul az egész föld, mert megsemmisíti, kiirtja a föld minden lakóját.


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina