15. és ezt kérdezte tõlük: "Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?" Azok harminc ezüstöt fizettek neki.
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina