Leviták könyve, 1

Katolikus Biblia

1 Az Úr hívta Mózest, és a megnyilatkozás sátorából ezt mondta neki:

2 "Szólj Izrael fiaihoz és add tudtukra: Ha valaki közületek áldozatot mutat be az Úrnak, áldozatul hozhattok szarvasmarhát vagy juhot-kecskét.

3 Aki szarvasmarhát mutat be égõáldozatul, hibátlan hímet ajánljon fel. A megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt áldozza fel, hogy kedves legyen az Úrnak.

4 Tegye kezét az áldozati állat fejére, akkor az kedves lesz, s elvégezhetik vele az engesztelés szertartását.

5 Azután áldozza fel a bikát az Úr elõtt. Áron fiai, a papok ajánlják fel a vérét, öntsék rá körös-körül az oltárra, amely a megnyilatkozás sátora elõtt áll.

6 Most az ember nyúzza meg az állatot, vágja darabokra,

7 Áron fiai, a papok meg hozzanak tüzet az oltárra, s tegyenek fát a tûzre.

8 Ezután tegyék a részeket a fejjel és a hájjal együtt az oltáron égõ fára.

9 Az ember mossa meg vízben a belsõ részeket meg a lábakat, a pap pedig égesse el ezeket mind az oltáron. Ez az égõáldozat a megbékélés illatában elköltött étel lesz az Úr számára.

10 Ha égõáldozatul a nyájból juhot vagy kecskét mutat be, hibátlan hímet áldozzon fel.

11 Az oltár északi oldalán áldozza fel az Úrnak. Áron fiai, a papok, öntsék rá a vérét körös-körül az oltárra.

12 Azután az ember vágja darabokra, a pap pedig tegye ezeket a fejjel és a hájjal együtt az oltáron égõ fára.

13 Az ember mossa meg a belsõ részeket és a lábakat, a pap pedig égesse el õket az oltáron. Ez az égõáldozat a megbékélés illatában elköltött étel lesz az Úr számára.

14 Ha égõáldozatul madarat mutat be, gerlét vagy galambot hozzon.

15 A pap áldozza fel az oltáron, fogja meg a nyakát és vágja le a fejét, ezt égesse el az oltáron, a vérét pedig csurgassa az oltár oldalára.

16 Szedje ki a begyét és a szárnytollait, s dobja az oltár mellé, ahová a hamut szokták önteni.

17 Szelje ketté az állatot, egy szárnyat ide is, oda is, anélkül, hogy lemetszené. A pap égesse el az állatot az oltáron, a tûzre rakott fán. Ez az égõáldozat a megbékélés illatában elköltött étel lesz az Úr számára.


Chapters: