Joel könyve, 1

Katolikus Biblia

1 Szózat, amelyet az Úr Joelhez, Petuel fiához intézett.

2 Halljátok ezt, vének, figyeljetek mindnyájan, ti lakói az országnak! Történt-e hasonló napjaitokban, vagy atyáitok napjaiban?

3 Mondjátok el fiaitoknak, s fiaitok az õ fiainak, azok meg az újabb nemzedéknek.

4 Megette a sáska, amit a gázám (kopasztó) meghagyott, megette a jélek (szöcske), amit a sáska meghagyott, megette a haszil (fûfaló), amit a jélek meghagyott.

5 Józanodjatok ki, részegek, és sírjatok, borivók, mindnyájan siránkozzatok az új bor miatt, mert elragadták szátoktól.

6 Országom ellen felvonult egy nép, hatalmas és megszámlálhatatlan; fogai, mint az oroszlán fogai, zápfoga, mint a nõstény oroszláné.

7 Szõlõskertemet pusztasággá tette, fügefáimat letarolta, lenyúzta és kidöntögette; ágai fehérek lettek.

8 Zokogj, mint a zsákruhába öltözött szûz ifjúkori jegyese fölött!

9 Eltûnt az étel- és italáldozat az Úr házából, gyászba öltöztek a papok, az Úr szolgái.

10 Pusztává lett a mezõ, gyászol a termõföld, mert elpusztult a búza, elillant a bor, kiapadt az olaj.

11 Szégyenkeznek a földmûvesek, siránkoznak a szõlõsgazdák a gabona és az árpa miatt, mert odalett a szántóföld termése.

12 Kiszáradt a szõlõskert, ellankadtak a fügefák; gránátalma, pálma, almafa: elszáradt a mezõn minden fa. Bizony eltûnt a vidámság is az emberek fiai közül!

13 Papok, öltsetek gyászt és sírjatok, oltár szolgái, jajgassatok! Gyertek, s virrasszatok, zsákruhában, Istenemnek szolgái! Mert eltûnt Istenetek házából az étel- és italáldozat.

14 Rendeljetek el böjtöt, hirdessetek ünnepet; vének, gyûjtsétek egybe az ország minden lakóját az Úrnak, a ti Isteneteknek házába! Kiáltsátok az Úrhoz:

15 "Ó jaj! Micsoda nap! Mily közel van az Úr napja! És mint a pusztulás jön a Mindenhatótól!"

16 Ugye, szemünk láttára ragadták el Istenünk házából az ételt, a vigasságot és az örömet?

17 Elpusztultak a búzaszemek a göröngyök alatt, beomlottak a csûrök, összedõltek a magtárak, mert odalett a termés.

18 Miért nyugtalanok az állatok, miért bõg az ökörcsorda? Azért, mert nincsen legelõje. Lám, a birkanyáj is bûnhõdik!

19 Uram, hozzád kiáltok, mert megemésztette a tûz a puszta legelõit, fölperzselte a láng a mezõ minden fáját.

20 Hozzád kiáltanak a mezõ vadjai is, mert kiszáradtak a víz forrásai, és megemésztette a tûz a puszta legelõit.


Chapters: