Ezdrás könyve, 1

Katolikus Biblia

1 Cirusznak, a perzsák királyának elsõ évében - hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék -, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette - írásban is - egész birodalmában:

2 "Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat a júdeai Jeruzsálemben.

3 Aki közületek népéhez tartozik, azzal legyen vele az Istene! Menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdeában van, s építse fel az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ez az Isten Jeruzsálemben lakik.

4 Azoknak, akik még megmaradtak, minden helységben, ahol idegenként élnek, e helységnek lakói legyenek a segítségükre ezüsttel, arannyal, természetbeli adománnyal és jószággal, a Jeruzsálemben lakó Isten háza javára felajánlott önkéntes adományokon kívül."

5 Júda és Benjamin családjainak vezetõi, a papok és a leviták, vagyis azok, akiknek lelkét Isten arra ösztönözte, elindultak, hogy fölépítsék a Jeruzsálemben lakó Úrnak a házát.

6 Szomszédaik minden segítséget megadtak nekik: ezüstöt, aranyat, természetbeli adományt, jószágot és rengeteg értékes holmit, ezenkívül mindenféle önkéntes adományt.

7 Cirusz király kiadatta az Isten házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár elhurcolt Jeruzsálembõl és istenének házában helyezett el, ajándékképpen.

8 Cirusz, a perzsák királya kincstárosa, Mitrida kezére bízta õket, és az szám szerint átadta Sesbaccárnak, Júda fejedelmének.

9 A számuk: harminc aranycsésze, ezer ezüstcsésze, huszonkilenc kés,

10 harminc aranypohár, négyszáztíz kisebb értékû ezüstpohár, ezer egyéb edény.

11 Az arany- és ezüstedények száma összesen ötezernégyszázat tett ki. Amikor Sesbaccár a fogságban levõkkel Babilonból visszatért Jeruzsálembe, magával vitte õket.


Chapters: