Found 148 Results for: Urunk

 • Mindenható Urunk, Izrael Istene, hallgasd meg Izrael halálra szántjainak és azok fiainak a könyörgését, akik vétkeztek ellened, akik nem hallgattak Uruk, Istenük szavára; ezért szakadtak ránk a csapások. (Báruk könyve 3, 4)

 • Igen, Urunk, te vagy a mi Istenünk, s mi dicsõítünk téged, Urunk! (Báruk könyve 3, 6)

 • amikor látjátok, hogy a tömeg elõttetek és mögöttetek imádja õket. Inkább mondjátok magatokban: "Egyedül téged illet imádás, Urunk!" (Báruk könyve 6, 5)

 • Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, és minden dicséretre méltó; neved magasztos mindörökké. (Dániel könyve 3, 26)

 • Minden népnél kisebbek lettünk, Urunk, megaláztatásban van részünk bûneinkért az egész földön. (Dániel könyve 3, 37)

 • Áldott vagy Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos mindörökké. Áldott a te dicsõséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökké. (Dániel könyve 3, 52)

 • De te, Urunk és Istenünk, irgalmas vagy és megbocsátasz, bár lázadoztunk ellened. (Dániel könyve 9, 9)

 • Amint meg van írva Mózes törvényében, mind ránk zúdultak ezek a csapások. Nem tettünk semmit, hogy arcod, Urunk és Istenünk, kiengesztelõdjön: nem tértünk meg gonoszságainkból és nem ismertük el igaz voltodat. (Dániel könyve 9, 13)

 • Urunk és Istenünk, aki erõs kézzel kihoztad népedet Egyiptom földjérõl és így nevet szereztél magadnak mind a mai napig, vétkeztünk ellened és gonoszat mûveltünk. (Dániel könyve 9, 15)

 • Hallgasd meg végre, Istenünk, szolgád könyörgését és esdeklését, és feldúlt szentélyed fölött ragyogjon fel arcod, ó Urunk, tenmagadért. (Dániel könyve 9, 17)

 • Erre az Úrhoz kiáltottak: "Kérünk, Urunk, ne vesszünk el e miatt az ember miatt! Ne szálljon ránk igaz ember vére! Hisz te vagy az Úr, aki úgy tettél, amint neked tetszett!" (Jónás könyve 1, 14)

 • Erre így szóltak hozzá: "Urunk, adj nekünk mindig ebbõl a kenyérbõl!" (János evangéliuma 6, 34)


“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina