Found 148 Results for: Urunk

 • Nos hát, Urunk, Izrael Istene, te erõs kézzel, jelekkel, csodákkal, nagy erõvel és fölemelt kézzel vezetted ki népedet Egyiptom földjérõl, s ezáltal nagy nevet szereztél magadnak mind a mai napig. (Báruk könyve 2, 11)

 • De mi vétkeztünk, gonoszat tettünk, igazságtalanok voltunk, Urunk, Istenünk, minden intelmed ellenére. (Báruk könyve 2, 12)

 • Urunk, hallgasd meg imánkat és kérésünket, s ments meg minket tenmagadért. Hadd találjunk kegyelmet azok színe elõtt, akik elhurcoltak bennünket, (Báruk könyve 2, 14)

 • hogy így az egész föld megtudja: Urunk, te vagy a mi Istenünk, és hogy Izrael s a nemzetsége a te nevedet viseli. (Báruk könyve 2, 15)

 • Tekints le most hajlékodból, Urunk, és emlékezzél meg rólunk! Fordítsd felénk füledet, Urunk, és hallgass meg! (Báruk könyve 2, 16)

 • Nyisd ki a szemedet, Urunk, és láss meg bennünket! Hiszen nem az alvilágban levõ holtak dicsõítik és magasztalják az Urat; belõlük már elszállt az éltetõ lehelet. (Báruk könyve 2, 17)

 • A csapások sújtotta ember, aki meggörnyedve, fáradtan vánszorog, a megtört szem és az éhezõ lélek, az dicsõít és magasztal téged, Urunk! (Báruk könyve 2, 18)

 • Nem hivatkozhatunk atyáink és királyaink érdemeire, amikor eléd tárjuk kéréseinket, Urunk, Istenünk. (Báruk könyve 2, 19)

 • Ránk zúdítottad haragodat és indulatodat, Urunk, ahogy szolgáid, a próféták által elõre kijelentetted, ezekkel a szavakkal: (Báruk könyve 2, 20)

 • Velünk azonban Urunk, Istenünk, nagy jóságod és végtelen irgalmad szerint bántál, (Báruk könyve 2, 27)

 • Mindenható Urunk, Izrael Istene, szorongatott lélek és gyötrõdõ szív kiált hozzád! (Báruk könyve 3, 1)

 • Hallgass meg, Urunk, és légy irgalmas! Vétkeztünk színed elõtt. (Báruk könyve 3, 2)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina