Found 148 Results for: Urunk

 • Urunk, Izrael Istene, te igaz vagy, hogy még ma is van belõlünk egy maradék. Nézd, itt vagyunk elõtted a vétkeinkkel, miattuk nem állhatunk meg színed elõtt." (Ezdrás könyve 9, 15)

 • ott mutatta meg nektek nagyságát is. Magasztaljátok minden élõlény elõtt. Mert õ a mi Urunk, õ a mi Istenünk, õ a mi Atyánk, Isten örökkön-örökké. (Tóbiás könyve 13, 4)

 • Ragyogó világosság támad a föld minden táján. Eljön számtalan nép, messzirõl, a föld határairól, hogy Urunk, Istenünk szent nevének közelében lakjék. Ajándékot hoznak a kezükben, ajándékot az ég Királyának. Nemzedék nemzedék nyomába lépve megtisztel öröménekével és a kiválasztott neve fennmarad nemzedékrõl nemzedékre. (Tóbiás könyve 13, 11)

 • "Urunk, égnek Istene, nézd, milyen mérhetetlenül gõgösek, és könyörülj nemzetünkön megalázottságában! Fordítsd arcodat ezen a napon azok felé, akik neked vannak szentelve." (Judit könyve 6, 19)

 • "Hallgasson meg bennünket, urunk, és akkor nem kap egyetlen sebet sem serege. (Judit könyve 7, 9)

 • Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsõséged az egekig magasztalja (Zsoltárok könyve 8, 2)

 • Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! (Zsoltárok könyve 8, 10)

 • Némelyek a harci szekerekben, mások a lovakban bíznak, mi ellenben Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül. (Zsoltárok könyve 20, 8)

 • Neved dicsõségéért ments meg minket, Istenünk, szabadítónk! Bocsásd meg, Urunk, bûneinket, ments meg minket a nevedért! (Zsoltárok könyve 79, 9)

 • Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, adj nekünk kegyesen szabadulást! (Zsoltárok könyve 85, 8)

 • Urunk, Istenünk, te meghallgattad õket, Istenünk, te kegyes voltál hozzájuk, de vétkeiket keményen büntetted. (Zsoltárok könyve 99, 8)

 • Ments meg minket, Urunk, mi Istenünk, és vezess haza a pogány népek közül! Hogy magasztaljuk szent nevedet, és téged dicsérve dicsekedhessünk. (Zsoltárok könyve 106, 47)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina