Found 837 Results for: zemlju

 • Krepko oni stupaju, nestrpljivi da obiðu zemlju. On im reèe: "Idite, obiðite zemlju!" I oni krenuše obilaziti zemljom. (Zaharija 6, 7)

 • On me zovnu i reèe mi: "Vidi, oni koji su krenuli u sjevernu zemlju umirit æe gnjev moj u zemlji sjevernoj." (Zaharija 6, 8)

 • I razmeo sam ih meðu sve narode kojih ne poznavahu, a zemlja iza njih bi opustošena, te nitko nije njome prolazio niti se vraæao. Tako su zemlju blagostanja obratili u pustoš!" (Zaharija 7, 14)

 • Vratit æu ih iz zemlje egipatske, sabrat æu ih iz Asirije i dovest ih u zemlju gileadsku i na Libanon, i neæe biti dosta mjesta za njih." (Zaharija 10, 10)

 • Ni ja više neæu štedjeti žitelja zemlje - rijeè je Jahve nad Vojskama - nego: predajem, evo, svakoga u ruke njegova bližnjega i u ruke kralja njegova; i oni æe pustošiti zemlju, a ja neæu izbavljati iz ruku njihovih." (Zaharija 11, 6)

 • Proroštvo. Besjeda Jahvina o Izraelu. Govori Jahve koji razape nebesa, utemelji zemlju i stvori dah èovjeku u grudima: (Zaharija 12, 1)

 • On æe obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne doðem i ne udarim prokletstvom zemlju." (Malahija 3, 24)

 • Upuæeni zatim u snu da se ne vraæaju Herodu, otiðoše drugim putem u svoju zemlju. (Evanðelje po Mateju 2, 12)

 • "Ustani, reèe, uzmi dijete i njegovu majku te poði u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili." (Evanðelje po Mateju 2, 20)

 • On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uðe u zemlju izraelsku. (Evanðelje po Mateju 2, 21)

 • Blago krotkima: oni æe baštiniti zemlju! (Evanðelje po Mateju 5, 5)

 • "Ne prodaju li se dva vrapca za novèiæ? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. (Evanðelje po Mateju 10, 29)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina