Found 837 Results for: zemlju

 • "Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego maè. (Evanðelje po Mateju 10, 34)

 • Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treæe tridesetostruk." (Evanðelje po Mateju 13, 8)

 • Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Rijeè sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko." (Evanðelje po Mateju 13, 23)

 • Èuvši glas, uèenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. (Evanðelje po Mateju 17, 6)

 • Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." (Evanðelje po Mateju 25, 18)

 • Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!' (Evanðelje po Mateju 25, 25)

 • Neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod, razraste se i razmnoži, te donese: jedno tridesetostruko, jedno šezdesetostruko, jedno stostruko." (Evanðelje po Marku 4, 8)

 • A zasijani na dobru zemlju jesu oni koji èuju i prime Rijeè te urode: tridesetostruko, šezdesetostruko, stostruko. (Evanðelje po Marku 4, 20)

 • I govoraše im: "Kraljevstvo je Božje kao kad èovjek baci sjeme u zemlju. (Evanðelje po Marku 4, 26)

 • Kao kad se gorušièino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, (Evanðelje po Marku 4, 31)

 • I dovedoše ga k njemu. Èim zloduh ugleda Isusa, potrese djeèakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti. (Evanðelje po Marku 9, 20)

 • Ode malo dalje i rušeæi se na zemlju molio je da ga, ako je moguæe, mimoiðe ovaj èas. (Evanðelje po Marku 14, 35)


"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina