Found 837 Results for: zemlju

 • Jer si opljaèkao mnoge narode, sav ostatak naroda opljaèkat æe tebe, jer si prolio krv ljudsku, poharao zemlju, grad i sve mu žitelje. (Habakuk 2, 8)

 • Nasilje nad Libanonom tebe æe prestraviti, pokolj zvijeri, jer si ljudsku krv prolio, poharao zemlju, grad i njegove žitelje. (Habakuk 2, 17)

 • Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neæe ih spasiti." U dan gnjeva Jahvina oganj njegove revnosti svu æe zemlju sažeæi. Jer on æe uništiti, zatrti sve stanovnike zemlje. (Sefanija 1, 18)

 • Zatim æe svoju ruku diæi protiv Sjevera i razrušit æe zemlju asirsku, od Ninive æe pustoš uèiniti, suhu pustoš kao pustinja. (Sefanija 2, 13)

 • Ja dozvah sušu na zemlju i gore, na žito i vino, na ulje i na sve što zemlja raða, na ljude i stoku i na svaki trudno steèen plod." (Hagaj 1, 11)

 • Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Zamalo, i ja æu potresti nebesa i zemlju, i more i kopno. (Hagaj 2, 6)

 • "Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: 'Ja æu potresti nebesa i zemlju! (Hagaj 2, 21)

 • Èovjek koji stajaše meðu mirtama odgovori: "Ovo su oni koje je poslao Jahve da obilaze zemlju." (Zaharija 1, 10)

 • Oni se obratiše anðelu Jahvinu, koji stajaše meðu mirtama, i kazaše: "Obišli smo zemlju, i gle: sva zemlja poèiva i miruje." (Zaharija 1, 11)

 • A ja upitah: "Što su došli ovi raditi?" On mi odgovori: "Ono su rogovi koji su raznijeli Judu te se nitko više ne usuðuje diæi glavu; a ovi su došli da ih zastraše i da slome rogove narodima koji podizahu rog na zemlju Judinu kako bi je raznijeli." (Zaharija 2, 4)

 • On mi tad reèe: "To je prokletstvo koje æe zahvatiti svu zemlju; odsad, svaki koji krade bit æe po njem izgnan odavde i svaki koji krivo priseže bit æe po njem odavde protjeran. (Zaharija 5, 3)

 • Riðani kreæu u zemlju istoènu; vranci u zemlju sjevernu; bijelci kreæu u zemlju zapadnu, a šarci kreæu u zemlju južnu." (Zaharija 6, 6)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina