Found 1928 Results for: tim

 • După câtva timp, Cáin a adus Domnului ofrandă din roadele pământului. (Cartea Genezei 4, 3)

 • Domnul a văzut că răutatea omului pe pământ era mare şi că toate gândurile plănuite de inima lui erau rele tot timpul. (Cartea Genezei 6, 5)

 • Iată cum s-o faci: arca să aibă trei sute de cóţi în lungime, cincizeci de cóţi în lăţime şi treizeci de cóţi în înălţime. (Cartea Genezei 6, 15)

 • Căci după încă şapte zile voi face să plouă pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge de pe faţa pământului toate fiinţele pe care le-am făcut”. (Cartea Genezei 7, 4)

 • Şi a fost ploaia pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. (Cartea Genezei 7, 12)

 • Potopul a fost timp de patruzeci de zile pe pământ, apele au crescut şi au ridicat arca şi ea s-a înălţat deasupra pământului. (Cartea Genezei 7, 17)

 • Fiii lui Iaván: Elişá, Tarşíş, Chitím şi Dodaním. (Cartea Genezei 10, 4)

 • [Domnul] i-a zis lui Abrám: „Să ştii că descendenţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo îi vor sluji [pe străini] şi aceştia îi vor umili timp de patru sute de ani. (Cartea Genezei 15, 13)

 • Îngerul Domnului i-a zis: „Voi înmulţi descendența ta, încât nu va putea fi numărată din pricina mulţimii!”. (Cartea Genezei 16, 10)

 • „Iată, eu [închei] alianţa mea cu tine: vei fi tatăl unei mulţimi de popoare. (Cartea Genezei 17, 4)

 • Nu te vei mai numi, de acum încolo, Abrám, ci numele tău va fi Abrahám, fiindcă te-am pus ca tată al unei mulţimi de popoare. (Cartea Genezei 17, 5)

 • Domnul i s-a arătat [lui Abrahám] la terebinţii din Mamré pe când el şedea la intrarea în cort, în timpul arşiţei zilei. (Cartea Genezei 18, 1)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina