Found 20590 Results for:

 • Ea foloseşte întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în faţa ei, şi face ca tot pământul şi toţi locuitorii lui să se prosterne înaintea Fiarei dintâi, căreia i se vindecase rana de moarte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 12)

 • Şi face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 13)

 • Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, zicându-le celor care locuiesc pe pământ să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 14)

 • Şi i-a fost dat să dea un duh chipului Fiarei, aşa încât şi chipul Fiarei să vorbească şi să facă în aşa fel încât cei care nu se vor prosterna înaintea chipului Fiarei să fie ucişi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 15)

 • Ea a făcut ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să pună un indiciu pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 16)

 • astfel încât nimeni să nu poată vinde sau cumpăra decât dacă are semnul numelui Fiarei sau numărul numelui ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 17)

 • În aceasta este înţelepciunea: cine are minte să calculeze numărul Fiarei, căci este un număr de om. Numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 18)

 • Apoi am privit şi, iată, Mielul stătea pe muntele Sión şi împreună cu el o sută patruzeci şi patru de mii [de oameni] care aveau numele lui şi numele Tatălui său înscris pe frunţile lor! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 1)

 • Ei cântă un cântec nou înaintea tronului, înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor şi nimeni nu a putut să înveţe cântecul, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cei care au fost răscumpăraţi de pe pământ. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 3)

 • Apoi a urmat un alt înger, al treilea, spunând cu glas puternic: „Dacă cineva se prosternă înaintea Fiarei şi a chipului ei şi primeşte indiciul ei pe frunte sau pe mână, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 9)

 • va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei lui, şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea îngerilor celor sfinţi şi înaintea Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 10)

 • Apoi am privit şi, iată, un nor alb, iar pe nor şedea unul asemenea Fiului Omului, având pe capul său o coroană de aur, iar în mână, o seceră ascuţită! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 14)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina