Found 16 Results for: laţul

 • Dacă nu i-a întins laţul, şi dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îţi voi hotărî un loc unde va putea să fugă. (Cartea Exodului 21, 13)

 • Vezi, fiule, câte i-a făcut Nadáb lui Ahicár, care l-a crescut! Oare nu a ajuns de viu în pământ? Dumnezeu i-a răsplătit nelegiuirea sub ochii săi şi l-a adus la lumină pe Ahicár, iar pe Nadáb l-a dus în întuneric pe veci, pentru că a căutat să-l ucidă pe Ahicár. Dând de pomană, l-a scos din laţul morţii pe care i-l întinsese Nadáb, iar Nadáb a căzut în laţul morţii şi a pierit. (Cartea lui Tobía 14, 10)

 • tet Neamurile [păgâne] cad în groapa pe care au făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns. (Cartea Psalmilor 9, 16)

 • (30) Stă la pândă în ascunzătoare ca un leu în vizuină, stă la pândă ca să-l prindă pe cel sărman. Îl prinde pe cel sărman şi îl trage în laţul său. (Cartea Psalmilor 10, 9)

 • Fă-mă să ies din laţul pe care mi l-au întins, căci tu eşti tăria mea! (Cartea Psalmilor 31, 5)

 • Căci pe degeaba mi-au întins laţul lor şi fără de temei au săpat [o groapă ca să piardă] sufletul meu. (Cartea Psalmilor 35, 7)

 • Să vină pe neaşteptate ruina peste ei şi laţul pe care l-au întins, pe ei să-i prindă, ei înşişi să cadă în ruină! (Cartea Psalmilor 35, 8)

 • Păcat al gurii lor este cuvântul buzelor lor; să se prindă în laţul trufiei lor, căci blestemă şi spun minciuni. (Cartea Psalmilor 59, 13)

 • Căci el te va elibera din laţul vânătorului şi de ciuma pustiitoare. (Cartea Psalmilor 91, 3)

 • Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului: laţul s-a rupt şi noi am scăpat. (Cartea Psalmilor 124, 7)

 • Păzeşte-mă de laţul pe care mi l-au întins şi de cursa făcătorilor de rele! (Cartea Psalmilor 141, 9)

 • Când vor merge, îmi voi întinde lațul peste ei și-i voi face să cadă ca păsările cerului. Îi voi pedepsi cum s-a auzit în adunarea lor. (Cartea profetului Oséa 7, 12)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina