Found 142 Results for: fiind

 • Şi a spus: „Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi atunci Sára, soţia ta, va avea un fiu”. Sára asculta la intrarea în cort, fiind în spatele lui. (Cartea Genezei 18, 10)

 • Acestea sunt generațiile lui Iacób. Iosíf, când avea şaptesprezece ani, era păstor împreună cu fraţii lui la turmă; fiind el tânăr, era cu fiii Bílhăi şi cu fiii Zílpei, soţiile tatălui său. Iosíf venea la tatăl lor cu ceea ce se vorbea rău despre părinții lor. (Cartea Genezei 37, 2)

 • Israél şi-a întins mâna dreaptă şi a pus-o pe capul lui Efraím, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manáse; fiind prudent, şi-a [încrucișat] mâinile, deşi Manáse era cel dintâi născut. (Cartea Genezei 48, 14)

 • Şi, fiind pe cale, la un loc de popas, l-a întâmpinat Domnul şi căuta să-l omoare. (Cartea Exodului 4, 24)

 • Ai grijă să nu faci alianţă cu locuitorii ţării unde vei intra, ca să nu fie o capcană pentru tine, fiind ei în mijlocul tău! (Cartea Exodului 34, 12)

 • Preotul să o pună pe femeie să jure şi să zică femeii: ‹Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine şi dacă, fiind sub stăpânirea bărbatului tău, nu te-ai abătut ca să te întinezi, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem! (Cartea Numerilor 5, 19)

 • Dar dacă, fiind sub stăpânirea bărbatului tău, te-ai abătut ca să te întinezi şi dacă un alt om decât soţul tău s-a culcat cu tine›, (Cartea Numerilor 5, 20)

 • Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Dan, după grupele lor, fiind ultimii dintre toate taberele. Peste grupa lui era Ahiézer, fiul lui Amişadái; (Cartea Numerilor 10, 25)

 • ,,Pinhás, fiul lui Eleazár, fiul preotului Áaron, a întors mânia mea de la fiii lui Israél, fiind plin de râvnă pentru mine în mijlocul lor şi nu i-am nimicit pe fiii lui Israél în gelozia mea. (Cartea Numerilor 25, 11)

 • Când [o femeie], fiind încă în casa soţului ei, face un vot sau îşi leagă sufletul printr-un jurământ (Cartea Numerilor 30, 11)

 • Căci eu cunosc răzvrătirea ta şi încăpăţânarea ta. Iată, fiind eu încă în viaţă cu voi, aţi murmurat împotriva Domnului; cu cât mai mult [o veţi face] după moartea mea! Adunarea Israélului pentru a asculta cântarea (Cartea Deuteronómului 31, 27)

 • întreg regatul lui Og, în Basán, care era rege în Aştarót şi în Edréi, el fiind supravieţuitor dintre refaími, pe care Moise îi lovise şi îi alungase. (Cartea lui Iósue 13, 12)


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina