Found 395 Results for: drept

 • Să înjunghii berbecul! Să iei din sângele lui şi să pui pe lobul urechii drepte a lui Áaron şi pe lobul urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinii lor drepte şi pe degetul cel mare al piciorului lor drept. Şi să stropeşti cu sânge altarul de jur împrejur! (Cartea Exodului 29, 20)

 • Să iei din grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, lobul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea care-i acoperă şi şoldul drept – căci acesta este un berbec de consacrare – (Cartea Exodului 29, 22)

 • Au făcut nişte perdele din păr de capră ca să slujească drept acoperiş peste cort; au făcut unsprezece perdele. (Cartea Exodului 36, 14)

 • Să aducă din el darul său, jertfă mistuită prin foc Domnului! Apoi, din ea, să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea de pe măruntaie, (Cartea Leviticului 3, 14)

 • A înjunghiat berbecul şi Moise a luat din sângele lui şi a pus pe lobul urechii drepte a lui Áaron, pe degetul mare al mâinii lui drepte şi pe degetul mare de la piciorul lui drept. (Cartea Leviticului 8, 23)

 • I-a adus pe fiii lui Áaron şi Moise a pus din sânge pe lobul urechii lor drepte, pe degetul mare al mâinii lor drepte şi pe degetul mare al piciorului lor drept. Şi a stropit Moise cu sânge altarul de jur împrejur. (Cartea Leviticului 8, 24)

 • Ceea ce s-a făcut azi, Domnul porunceşte să se facă drept ispăşire pentru voi. (Cartea Leviticului 8, 34)

 • Preotul să ia din sângele jertfei pentru vinovăţie şi să pună pe lobul urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul mare al mâinii sale drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept! (Cartea Leviticului 14, 14)

 • Din untdelemnul care i-a rămas în palmă, preotul să pună pe lobul urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul mare al mâinii drepte şi pe degetul mare al piciorului drept, deasupra sângelui jertfei pentru vinovăţie. (Cartea Leviticului 14, 17)

 • Să înjunghie mielul jertfei pentru vinovăţie! Preotul să ia din sângele jertfei pentru vinovăţie să pună pe lobul urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul mare al mâinii sale drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept! (Cartea Leviticului 14, 25)

 • Preotul să stropească cu degetul său drept din untdelemnul care este în palma sa stângă de şapte ori înaintea Domnului! (Cartea Leviticului 14, 27)

 • Preotul să pună din untdelemnul care este în palma sa pe lobul urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul mare al mâinii sale drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept, deasupra sângelui jertfei pentru vinovăţie! (Cartea Leviticului 14, 28)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina