Found 1361 Results for: aceasta

 • A zămislit din nou şi a născut un fiu; şi a zis: „de data aceasta, îl voi lăuda pe Domnul”. De aceea i-a pus numele Iúda. Şi a încetat să mai nască. (Cartea Genezei 29, 35)

 • Léa a zis: „Dumnezeu mi-a dăruit un dar bun! De data aceasta, soţul meu mă va onora, căci i-am născut şase fii”. Şi i-a pus numele Zabulón. (Cartea Genezei 30, 20)

 • [Iacób] a auzit cuvintele fiilor lui Lában, care ziceau: „Iacób a luat tot ce era al tatălui nostru şi din cele ale tatălui nostru şi-a făcut toată această bogăţie”. (Cartea Genezei 31, 1)

 • Eu sunt Dumnezeul din Bétel, unde ai uns [cu untdelemn] stela, unde mi-ai făcut un jurământ. Acum, ridică-te, ieşi din ţara aceasta şi întoarce-te în ţara ta de naştere!»”. (Cartea Genezei 31, 13)

 • Lában i-a răspuns lui Iacób şi i-a zis: „Fiicele acestea sunt fiicele mele, fiii aceştia sunt fiii mei, turma aceasta este turma mea şi tot ce vezi tu este al meu. Şi ce pot face eu azi pentru aceste fiice ale mele sau pentru fiii lor pe care i-au născut? (Cartea Genezei 31, 43)

 • Lában a zis: „Movila aceasta să fie astăzi mărturie între mine şi tine!”. De aceea, i-a pus numele Galeéd (Cartea Genezei 31, 48)

 • Lában i-a zis lui Iacób: „Iată movila aceasta şi iată stela pe care am ridicat-o între mine şi tine! (Cartea Genezei 31, 51)

 • Movila aceasta să fie martoră şi stela să fie martoră că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, şi nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta şi peste stela aceasta, cu [gând] rău, ca să [ne] facem rău. (Cartea Genezei 31, 52)

 • Când i-a văzut, Iacób a zis: „Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!”. De aceea a pus locului aceluia numele Mahanáim. (Cartea Genezei 32, 3)

 • Esáu a zis: „Să-ţi las din oamenii care sunt cu mine?”. El a spus: „Pentru ce aceasta? Mi-ajunge că am aflat har în ochii stăpânului meu!”. (Cartea Genezei 33, 15)

 • Síhem i-a zis tatălui său, Hamór: „Ia-mi-o pe fata aceasta de soţie!”. (Cartea Genezei 34, 4)

 • [Tocmai] atunci fiii lui Iacób au venit de la câmp. Când au auzit [aceasta], bărbaţii s-au indignat şi s-au mâniat foarte mult, pentru că acela făcuse o asemenea faptă de ocară în Israél, culcându-se cu fiica lui Iacób: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă. (Cartea Genezei 34, 7)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina