Found 972 Results for: Iúda

 • Întâi a pornit steagul taberei fiilor lui Iúda, după grupele lor. Peste grupa lor era Nahşón, fiul lui Aminadáb; (Cartea Numerilor 10, 14)

 • pentru tribul lui Iúda, Cáleb, fiul lui Iefúne; (Cartea Numerilor 13, 6)

 • Fiii lui Iúda: Er şi Onán; dar Er şi Onán au murit în ţara Canaánului. (Cartea Numerilor 26, 19)

 • Fiii lui Iúda, după familiile lor, au fost: din Şelá, familia lui Şelá; din Péreţ, familia lui Péreţ; din Zérah, familia lui Zérah. (Cartea Numerilor 26, 20)

 • Acestea sunt familiile fiilor lui Iúda. Cei număraţi au fost şaptezeci şi şase de mii cinci sute. (Cartea Numerilor 26, 22)

 • Acestea sunt numele bărbaţilor: pentru tribul lui Iúda, Cáleb, fiul lui Iefúne; (Cartea Numerilor 34, 19)

 • „Aceştia să stea ca să binecuvânteze poporul pe muntele Garizím când veţi trece Iordánul: Simeón, Lévi, Iúda, Isahár, Iosíf şi Beniamín. (Cartea Deuteronómului 27, 12)

 • Aceasta a zis pentru Iúda: „Ascultă, Doamne, glasul lui Iúda şi adu-l la poporul lui! Mâinile lui să lupte pentru el, iar tu să-i fii ajutor împotriva duşmanilor lui”. (Cartea Deuteronómului 33, 7)

 • tot [ţinutul] lui Neftáli, ţara lui Efraím şi a lui Manáse, toată ţara lui Iúda până la Marea Mediterană, (Cartea Deuteronómului 34, 2)

 • Fiii lui Israél au violat [regula] nimicirii: Acán, fiul lui Carmí, fiul lui Zabdí, fiul lui Zérah, din tribul lui Iúda, a luat din ce era dat nimicirii; şi s-a aprins mânia lui Dumnezeu împotriva fiilor lui Israél. (Cartea lui Iósue 7, 1)

 • Iósue s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a făcut să se apropie Israélul, după triburile sale. A fost arătat tribul lui Iúda. (Cartea lui Iósue 7, 16)

 • A făcut să se apropie familia lui Iúda şi a fost arătată familia lui Zérah; a făcut să se apropie familia lui Zérah, bărbat după bărbat, şi a fost arătat Zabdí. (Cartea lui Iósue 7, 17)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina