Found 5363 Results for: Cel

 • Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în sânul tău şi două popoare din măruntaiele tale se vor despărţi. Un popor va fi mai tare decât celălalt popor şi cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic”. (Cartea Genezei 25, 23)

 • Isáac a semănat în pământul acela şi a cules însutit în anul acela. Domnul l-a binecuvântat. (Cartea Genezei 26, 12)

 • Isáac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră [servitorii] în zilele lui Abrahám, tatăl său, şi pe care le astupaseră filisténii după moartea lui Abrahám; şi le-a numit cu aceleaşi nume cu care le numise tatăl său. (Cartea Genezei 26, 18)

 • Când Isáac era bătrân şi ochii îi slăbiseră încât nu mai putea să vadă, l-a chemat pe Esáu, fiul său cel mai mare, şi i-a zis: „Fiul meu!”. El i-a răspuns: „Iată-mă!”. (Cartea Genezei 27, 1)

 • Rebéca a luat hainele cele mai frumoase ale lui Esáu, fiul ei mai mare, pe care le avea la ea în casă şi l-a îmbrăcat pe Iacób, fiul ei mai mic. (Cartea Genezei 27, 15)

 • Popoarele să-ţi slujească, neamurile să se prosterneze în faţa ta! Fii stăpân peste fraţii tăi şi să se prosterneze în faţa ta fiii mamei tale! Blestemat să fie cel ce te va blestema şi binecuvântat să fie cel care te va binecuvânta!”. (Cartea Genezei 27, 29)

 • Isáac s-a cutremurat cu mare cutremur şi a zis: „Atunci cine este cel care a prins vânatul şi mi l-a adus, iar eu am mâncat din toate înainte de a veni tu şi l-am binecuvântat? Şi binecuvântat va fi”. (Cartea Genezei 27, 33)

 • Stai la el celelalte zile, până ce se va întoarce furia fratelui tău (Cartea Genezei 27, 44)

 • Rebéca i-a zis lui Isáac: „Sunt scârbită de viaţa mea din pricina fiicelor lui Het. Dacă Iacób îşi ia soţie dintre fiicele lui Het ca și acestea, dintre fetele ţinutului acestuia, la ce să mai trăiesc?”. (Cartea Genezei 27, 46)

 • Isáac l-a chemat pe Iacób, l-a binecuvântat şi i-a poruncit, zicându-i: „Să nu-ţi iei soţie dintre fiicele lui Canaán! (Cartea Genezei 28, 1)

 • Ridică-te, mergi la Padán-Arám, în casa lui Betuél, tatăl mamei tale, şi ia-ţi de acolo o soţie dintre fiicele lui Lában, fratele mamei tale. (Cartea Genezei 28, 2)

 • Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă rodnic şi să te înmulţească, ca să devii o adunare de popoare! (Cartea Genezei 28, 3)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina