Found 18 Results for: Cărţii

 • „Mergeţi şi consultaţi-l pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru întregul Iúda cu privire la cuvintele acestei cărţi care a fost găsită; căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea!”. (Cartea a doua a Regilor 22, 13)

 • ‹Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, voi trimite răul asupra acestui loc, asupra locuitorilor săi, după toate cuvintele cărţii pe care a citit-o regele lui Iúda. (Cartea a doua a Regilor 22, 16)

 • Despre fiii săi, despre mulţimea dărilor [stabilite] pentru ei pentru consolidarea casei lui Dumnezeu, iată, sunt scrise în comentariul Cărţii Regilor. Şi a devenit rege Amasía, fiul său, în locul lui. (Cartea a doua a Cronicilor 24, 27)

 • I-a mai spus: „Ţie ţi se cuvine să o iei. Ascultă-mă, frate! Voi vorbi cu tatăl despre fată în noaptea aceasta ca să ţi-o luăm ca mireasă. Când ne vom întoarce din Raghés, îi vom face nunta. Ştiu că Raguél nu ar putea să ţi-o refuze şi să o logodească cu altul, căci atunci ar fi vrednic de moarte, după judecata cărţii lui Moise, pentru că ştie că ţie ţi se cuvine să o ai pe fata lui înaintea oricărui bărbat. Acum, ascultă-mă, frate! Vom vorbi despre fată în noaptea aceasta şi o vom logodi cu tine. Când ne vom întoarce de la Raghés, o vom lua şi o vom aduce cu noi la tine acasă”. (Cartea lui Tobía 6, 13)

 • Tobía i-a spus: „Nu voi mânca şi nu voi bea până când nu vei fi de acord cu mine”. Raguél a zis: „Voi face să-ţi fie dată după judecata cărţii lui Moise. Căci din cer a fost hotărât să-ţi fie dată ţie. Ia-o pe sora ta! De acum, tu eşti fratele ei, iar ea este sora ta. Ea îţi este dată de astăzi şi până-n veşnicie. Domnul cerului să fie binevoitor cu voi, copile, în noaptea aceasta şi să arate faţă de voi îndurare şi pace!”. (Cartea lui Tobía 7, 12)

 • Atunci, am zis: „Iată, vin – în sulul cărţii este scris despre mine – (Cartea Psalmilor 40, 8)

 • În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, iar ochii orbilor vor vedea din beznă şi întuneric. (Cartea profetului Isaía 29, 18)

 • Ieremía l-a chemat pe Barúh, fiul lui Nería, iar Barúh a scris pe sulul cărţii, din gura lui Ieremía, toate cuvintele Domnului pe care i le spusese. (Cartea profetului Ieremía 36, 4)

 • Ieremía a luat un alt sul şi i l-a dat lui Barúh, scribul. [Barúh] a scris pe el din gura lui Ieremía toate cuvintele cărţii pe care Ioiachím, regele lui Iúda, o arsese în foc; ba au mai fost adăugate la ele multe cuvinte ca acelea. (Cartea profetului Ieremía 36, 32)

 • Acestea sunt cuvintele cărții pe care a scris-o Barúh, fiul lui Neería, fiul lui Maaséia, fiul lui Sedecía, fiul lui Asadía, fiul lui Hilchía, în Babilón (Cartea profetului Barúh 1, 1)

 • Barúh a citit cuvintele cărții acesteia în auzul lui Iehonía, fiul lui Ioachím, regele lui Iúda, și în auzul întregului popor care venise pentru [a asculta cuvintele] cărții; (Cartea profetului Barúh 1, 3)

 • Atunci am zis: «Iată, vin – în sulul cărţii este scris despre mine – ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!»”. (Scrisoarea către Evrei 10, 7)


“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina