23. A jedan od njegovih uèenika - onaj kojega je Isus ljubio - bijaše za stolom Isusu do krila.
“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina