4. „Dar pentru voi este timpul ca să locuiți în casele voastre acoperite, iar casa aceasta să fie pustiită?”.

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina