Gefunden 641 Ergebnisse für: tatăl

 • căpetenia Magdiél, căpetenia Irám. Acestea sunt căpeteniile lui Edóm, după aşezările lor, în ţara pe care o stăpâneau. Acesta este Esáu, tatăl celor din Edóm. (Cartea Genezei 36, 43)

 • Iacób a locuit în ţara în care trăise ca străin tatăl său, în ţara Canaán. (Cartea Genezei 37, 1)

 • Acestea sunt generațiile lui Iacób. Iosíf, când avea şaptesprezece ani, era păstor împreună cu fraţii lui la turmă; fiind el tânăr, era cu fiii Bílhăi şi cu fiii Zílpei, soţiile tatălui său. Iosíf venea la tatăl lor cu ceea ce se vorbea rău despre părinții lor. (Cartea Genezei 37, 2)

 • Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fraţii şi îl urau. Nu puteau să-i vorbească în pace. (Cartea Genezei 37, 4)

 • L-a povestit tatălui său şi fraţilor săi şi tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: „Ce este cu visul acesta pe care l-ai visat? Oare vom merge eu, mama ta şi fraţii tăi să ne prosternăm în faţa ta până la pământ?”. (Cartea Genezei 37, 10)

 • Fraţii săi îl invidiau, dar tatăl său păstra acest cuvânt. (Cartea Genezei 37, 11)

 • Rubén le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge! Aruncaţi-l în fântâna aceasta care este în pustiu, dar nu întindeți mâna asupra lui!”. [Aceasta o zicea] ca să-l scoată din mâna lor şi să-l trimită înapoi la tatăl lui. (Cartea Genezei 37, 22)

 • Au trimis tunica cu mâneci lungi, au dus-o la tatăl lor şi i-au spus: „Am găsit asta. Cercetează dacă este tunica fiului tău sau nu!”. (Cartea Genezei 37, 32)

 • S-au ridicat toţi fiii săi şi toate fiicele sale ca să-l mângâie; dar el refuza să fie mângâiat de ei, ci zicea: „Voi coborî în locuinţa morţilor jelindu-l pe fiul meu”. Şi tatăl său îl plângea. (Cartea Genezei 37, 35)

 • Ei au zis: „Servitorii tăi sunt doisprezece. Noi suntem fraţi, fii ai unui singur om din ţara Canaán; şi, iată, cel mai mic este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este”. (Cartea Genezei 42, 13)

 • S-au întors la tatăl lor, Iacób, în ţara Canaán şi i-au făcut cunoscut tot ce li se întâmplase, zicând: (Cartea Genezei 42, 29)

 • Noi suntem doisprezece fraţi, fii ai tatălui nostru; unul nu mai este şi cel mai tânăr este acum cu tatăl nostru în ţara Canaán». (Cartea Genezei 42, 32)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina