Gefunden 622 Ergebnisse für: celui

 • Numele celui dintâi este Pişón; el înconjoară toată ţara Haviláh, unde [se găseşte] aur. (Cartea Genezei 2, 11)
 • Şi numele celui de-al doilea râu este Ghihón; el înconjoară toată ţara Cuş. (Cartea Genezei 2, 13)

 • Numele celui de-al treilea râu este Tígru; el curge la răsărit de Așúr. Al patrulea râu este Eufrát. (Cartea Genezei 2, 14)

 • În anul al şase sutelea al vieţii lui Nóe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, au erupt toate izvoarele abisului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. (Cartea Genezei 7, 11)

 • Melchísedec, regele din Salém, a adus pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt. (Cartea Genezei 14, 18)

 • A plantat un tamarisc la Béer-Şéba şi a invocat acolo numele Domnului Dumnezeului celui Veşnic. (Cartea Genezei 21, 33)

 • Abrahám i-a zis celui mai bătrân servitor din casa lui, cel care guverna tot ce avea el: „Pune-ţi mâna sub coapsa mea!. (Cartea Genezei 24, 2)
 • A poruncit celui dintâi, zicând: „Când te va întâlni fratele meu Esáu şi te va întreba: «Al cui eşti? Unde te duci? Şi ale cui sunt acestea ce merg înaintea ta?», (Cartea Genezei 32, 18)

 • A dat aceeaşi poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea şi tuturor care mergeau în urma turmelor, zicând: „Aşa să-i vorbiţi lui Esáu când îl veţi întâlni! (Cartea Genezei 32, 20)

 • Celui de-al doilea i-a pus numele Efraím, căci [a zis] el: „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele”. (Cartea Genezei 41, 52)

 • Iosíf i-a văzut pe ei şi pe Beniamín şi a zis celui care era peste casa lui: „Adu-i pe oamenii aceştia în casă, taie [ce trebuie] şi pregăteşte [masa], căci oamenii aceştia vor mânca împreună cu mine la amiază!”. (Cartea Genezei 43, 16)

 • Iar pocalul meu, cupa de argint, s-o pui la gura sacului celui mai tânăr împreună cu argintul pentru grâul lui”. Şi acela a făcut după cum îi spusese Iosíf. (Cartea Genezei 44, 2)
“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina